Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy

Badania akredytowane

  • Badania hałasu – próbki środowiskowe
  • Badania chemiczne – próbki środowiskowe
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska – oświetlenie, mikroklimat, drgania, wydatek energetyczny
  • Pobieranie próbek powietrza, ścieków
  • Badania chemiczne: powietrza, próbek powietrza ,pyłów, ścieków, gleb osadów, wyciągów wodnych
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska-oświetlenie, mikroklimat, drgania, wydatek energetyczny, hałas w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym
  • Pobieranie próbek: powietrza, ścieków, gleb, osadów
  • Badania właściwości fizycznych próbek: ścieków, gleb, osadów.

Badania nieakredytowane

  • Badania skuteczności wentylacji

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, co gwarantuje zachowanie niezależności, bezstronności i jakości badań, a także posiada wymagane kompetencje techniczne do wykonywania badań.

Kopia certyfikatu akredytacji AB 522:


Zakres akredytacji można zobaczyć bezpośrednio w linku poniżej: Zakres akredytacji wydanej dla Zakładu Usług Technicznych "ZUT" S.C.